Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2008

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ «ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ»

 http://www.xfe.gr/graphs/proseyxh2.jpg
Το ισχύον σύστημα εκλογής αρχιερέων, μετεξελιχθέν κατά την πάροδο των αιώνων, αχρήστευσε τον αποστολικό τρόπο εκλογής, ο οποίος και αδιάβλητος είναι και την Εκκλησία απαλλάσσει από πρόσωπα τα οποία πολλάκις λησμονούν τις ιερές υποσχέσεις τους. Τρεις μόλις αιώνες μετά την εκλογή του απόστολου Ματθίου ο άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος χαρακτήριζε με περισσή λύπη τον τρόπο εκλογής που είχε επικρατήσει επί των ημερών του ως «πονηρόν». Πώς άραγε θα χαρακτήριζε τον σημερινό τρόπο εκλογής;

Πότε ο τρόπος μιας εκλογής θα ήταν αποστολικός και εν αγίω πνεύματι; Θα ήταν αποστολικός, όταν ο τοποτηρητής της χηρευούσης μητροπόλεως καλούσε τον ιερό κλήρο και τον πιστό λαό σε νηστεία και προσευχή, τριήμερο ας πούμε. Κατόπιν, όλοι αυτοί, ανωνύμως, να ψήφιζαν, δηλαδή να αποδείκνυαν γραπτώς με ένα σημείωμα τους, όποιον κρίνουν κατάλληλο για την επισκοπική θέση. Τα κατ΄ αυτόν τον τρόπον υποδειχθέντα ονόματα των υποψηφίων να εγράφοντο σε ομοιόμορφα τεμάχια χάρτου με την μορφή κλήρων και να ετοποθετούντο σε κληρωτίδα.

Εν συνεχεία κατά την διάρκεια αρχιερατικής θείας λειτουργίας, συλλειτουργούντων και των κληρικών της χηρευούσης μητροπόλεως, ο προεστός της ευχαριστιακής συνάξεως να ανέπεμπε εκ μέρους όλων την θεόπνευστη εκείνη αποστολική προσευχή «Συ Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον ον εξελέξω λαβείν τον κλήρον της διακονίας ταύτης και αποστολής».

Και τέλος ένα παιδάκι να έσυρε από την κληρωτίδα ένα κλήρο με το όνομα του μέλλοντος να ποιμάνει την «ην έλαχεν αυτώ» μητρόπολη.

Με τον τρόπο αυτόν και ο αναδειχθείς θα ήταν περισσότερο κατάλληλος, ως εκλεκτός του αγίου Πνεύματος, και θα απεσοβείτο ο διασυρμός και η βλασφημία του τρίτου προσώπου της αγίας Τριάδος, που τώρα, όπως δυστυχώς ακούμε και διαβάζουμε, λαμβάνει χώρα σε κάθε εκλογή αρχιερέως.

Όσο ο αποστολικός αυτός τρόπος θα περιφρονείται, τόσο η εν αγίω Πνεύματι διακονία και αποστολή θα απομακρύνεται, και ανθρώπινα στοιχεία θα παρακωλύουν την σωτήριο αποστολή της Εκκλησίας μας.

(Πηγή: «Χριστιανική Σπίθα»)

Δεν υπάρχουν σχόλια: